Het directe instructiemodel

Dit onderwijsmodel bezit elementen van de cognitieve psychologie en het behavioristische denken. De cognitieve psychologie toont aan dat kinderen effectief leren als zij nieuwe informatie kunnen verbinden aan aanwezige kennis.

Enkele hoofdkenmerken van het Directe instructiemodel zijn:

  • Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen.
  • Aansluiten op het individueel tempo van de leerling.
  • Duidelijke doelen stellen.
  • Een heldere leerstofopbouw.
  • Directe feedback geven.

Lees verder op: Effectieve instructie met het Directe instructiemodel - Wij-leren

De leerkracht controleert in grote mate het leerproces. Dit model is vooral effectief bij kinderen die veel begeleiding en een actieve instructie nodig hebben. Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. Lees verder op: Directe Instructie

Het directe instructiemodel is vooral effectief bij het aanbieden van kennis/informatie en voor het stap voor stap aanleren van vaardigheden en strategieën.

Het directe instructiemodel benadrukt vooral het belang van hoe en wat onderwezen wordt en is een goede manier om kinderen nieuwe kennis, vaardigheden of strategieën te leren. De leraar begint een les met het ophalen van voorkennis die voor de nieuwe stof van belang is en vertelt vervolgens wat het doel van deze les is. Door te laten zien wat er van de leerlingen verwacht wordt, kunnen zij zich de aangeboden stof eigen maken.

Dit gaat bij sommige leerlingen heel snel, bij anderen duurt het langer. De leraar laat leerlingen die begrijpen wat er van hen verwacht wordt zelf aan het werk gaan en houdt leerlingen die nog hulp nodig hebben langer bij zich. Lees verder op: Rekenen: directe instructie - Leraar24

Het directe instructiemodel in een 101 omgeving

Edmodo

Een goede methode om gebruik te maken van het directe instructiemodel is door gebruik te maken Edmodo. Deze nog niet veel gebruikte methode bespaart voor de docent veel tijd en geeft de leerling een duidelijke gestructureerde les. De lessen kunneneenvoudig hergebruikt worden en de docent krijgt duidelijke statistieken over het geleerde. Doordat de leerlingen werken met een tijdslimiet en stap voor stap begeleid worden in het proces zijn de leeruitkomsten hoger dan bij een traditionele les (indien goed toegepast natuurlijk).

Wil jij leren werken met het directe instructiemodel binnen Edmodo, maar heb je nog geen ervaring hiermee, schrijf je dan zeker in voor het gratis webinar op 13 juni om 21:00. Een handige tijd, want dan heb je even de tijd voor jezelf. Klik hier om je in te schrijven.

gratis webinar op 13 juni om 21:00